Člani nadzornega sveta družbe SiDG, ki so predstavniki ustanoviteljice Republike Slovenije in jih imenuje Vlada Republike Slovenije kot skupščina družbe za obdobje štirih let, so:

  • Andrej Rihter, imenovan s sklepom vlade dne 18. 7. 2019,
  • Romana Fišer, imenovana s sklepom vlade dne 10. 4. 2020,
  • Boris Zupanič, imenovan s sklepom vlade dne 10. 4. 2020 in
  • Branka Neffat, imenovana s sklepom vlade, z dnem 29. 1. 2021.

 

Nadzorni svet SiDG je na svoji 13. redni seji 5. 5. 2020 za predsednika izvolil mag. Andreja Rihterja.

 

Svet delavcev družbe je 23. 9. 2020 za člane nadzornega sveta, ki so predstavniki delavcev, izvolil naslednje tri člane:

  • Špelo Hribar,
  • Lovra Bornška in
  • Tomaža Oberstarja.