Tekst in foto: Suzana Rankov

Na ljubljanskem Golovcu ob priljubljeni sprehajalni poti je naša PE Ljubljana v okviru Tedna gozdov postavila več parkovnih klopi, ki so že takoj dobile prve zadovoljne uporabnike. Za lopato so poprijeli kar naši kolegi Matija Špacapan, Luka Seidl in Peter Kucler, seveda ob mehanizirani pomoči našega podizvajalca Janeza Trobca.

Na parceli državnega gozda, ki ga je leta 2014 močno poškodoval žledolom, načrtujemo še vedutno sečnjo. Ta bo obiskovalcem odprla pogled na Ljubljansko barje in Krim. Poleg tega načrtujemo, da bomo  v dogovoru z Mestno občino Ljubljana postavili še dodatne klopi in informativne table. Obiskovalcem želimo čim bolj prijetno posedanje na  naših klopeh.