Žledolom, namnožitev podlubnikov in dva vetroloma. To so naravne katastrofe, ki so v zadnjih petih letih prizadele slovenske gozdove in poškodovale preko 16 milijonov m3 dreves. Poškodovanih gozdov, ki jih bo potrebno v prihodnjih letih obnoviti, se je nabralo za skoraj 33.000 hektarjev. Na okoli 1.700 hektarjev velikih golih površinah pa bo potrebna obnova s sadnjo sadik gozdnega drevja. 

V družbi Slovenski državni gozdovi bomo zato letos drugič organizirali  vseslovensko prostovoljno akcijo sadnje dreves z naslovom »Pomladimo gozdove«, ki bo potekala 6. aprila 2019 na več lokacijah po Sloveniji.

 

 

Kaj: posadili bomo preko 10.000 sadik drevesnih vrst smreke, macesna, bukve, lesnike, hruške in češnje.

 

Kdo: vsi, ki jim ni vseeno za slovenski gozd in ki si ga želijo ohraniti za prihodnje generacije.

 

Akciji so se že pridružili: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Zavod za gozdove Slovenije, Zavod RS za varstvo narave, Zveza tabornikov Slovenije, Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov, dijaki in učitelji mariborske in postojnske gozdarske srednje šole ter skupina študentov gozdarstva z Oddelka za gozdarstvo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani.

 

Kdaj: 6. aprila 2019 od 9.00 ure dalje. V primeru slabega vremena bo akcija prestavljena za teden dni na 13. april 2019.

 

Kje: Sadili bomo v Spodnjih Cvišlerjih pri Kočevju, Lovrencu na Pohorju, Ravniku pri Logatcu in dveh lokacijah pri Postojni – Ravbarkomandi in koči Mladika.

 

   
Lokacija Zbirno mesto Dostop
Ravnik pri Logatcu
Povezava do zbirnega mesta
S ceste Logatec - Laze zavijete levo na dostavno makadamsko cesto do počivališča za okrepčevalnico Marche na počivališču Lom. Peljete pod železniško progo, parkirišče je drugi odcep levo.
Spodnji Cvišlerji pri Kočevju
Povezava do zbirnega mesta
Na Črnomeljski cesti, ki vodi iz Kočevja proti Spodnjim Cvišlerjem, pot pelje mimo pokopališča do drugega odcepa, kjer zavijete na desno, na makadamsko cesto, kjer je možnost parkiranja vozil.
Rdeči Breg pri Lovrencu na Pohorju
Povezava do zbirnega mesta
Na cesti Selnica – Radlje pri odcepu za Lovrenc na Pohorju zavijete na most in prečkate reko Dravo. Po 1,3 km zavijete v križišču desno proti Lovrencu na Pohorju. Po 1,5 km zavijete levo na Kovaško cesto in po 400 m prispete na zbirno mesto pri Tovarni kos in srpov.
Ravbarkomanda v bližini Postojne
Povezava do zbirnega mesta
Parkirišče v neposredni bližini postojnske vojašnice.
V bližini koče Mladika pri Postojni
Povezava do zbirnega mesta
Parkirišče v neposredni bližini postojnske vojašnice.

 

Kako: Eno orodje uporabljata dva prostovoljca izmenično, strokovno pomoč zagotavljajo gozdarji ZGS in SiDG.

 

Organizator: Slovenski državni gozdovi, d.o.o.

 

Z akcijo »Pomladimo gozdove 2019« smo se priključili veliki vseslovenski prostovoljski akciji Dan za spremembe - odpravimo diskriminacijo, ki bo prav tako potekala 6. aprila. Namen letošnjega Dneva za spremembe, katere glavni organizator je Slovenska filantropija, je predvsem spodbujanje in širjenje sodelovanja. Slogan letošnje akcije je tako »Ne prepuščaj se toku, SPREMINJAJ tudi TI!«.

 

Informacije o naši vseslovenski akciji pogozdovanja bomo posodabljali sproti. Spremljajte nas tukaj, pa tudi prek družabnih omrežij Facebook in Instagram.

 

NAVODILA: KAKO SADIMO?

 

SPOROČILO ZA JAVNOST - SiDG znova vabi prostovoljce k sadnji dreves v slovenskih gozdovih

 

Udeležba je na lastno odgovornost.