Javna zbiranja ponudb za prodajo osnovnih sredstev

 

Naslov Datum objave Rok oddaje Razpisna dokumentacija
Javno zbiranje ponudb za prodajo materiala 503-86-1/2019-MH 07.11.2019 18.11.2019 do 10.ure
       

Zapadla javna zbiranja ponudb najdete v arhivu javnih zbiranj ponudb za prodajo osnovnih sredstev.