Kočevje, 29. oktober 2019 – Družba Slovenski državni gozdovi, d.o.o. (SiDG) vse zainteresirane kupce poziva k sodelovanju na letošnji šestintrideseti javni dražbi za prodajo lesa iz državnih gozdov.

 

Družba Slovenski državni gozdovi, d.o.o., obvešča vso zainteresirano javnost, da na podlagi Pravil družbe Slovenski državni gozdov, d.o.o., o načinu in merilih za prodajo gozdnih lesnih sortimentov, ki jih je dne 27. 7. 2017 sprejela Vlada Republike Slovenije kot skupščina družbe SiDG, ter njihovih sprememb in dopolnitev, objavlja poziv ponudnikom za sodelovanje na Javni dražbi za prodajo lesa iz državnih gozdov.

 

Javna dražba za prodajo hlodovine iglavcev bo potekala v torek, 05.11.2019 s pričetkom ob 10.00 uri, v poslovnih prostorih družbe Slovenski državni gozdovi, d.o.o., na naslovu: Rožna ulica 39, 1330 Kočevje. 

 

Predmet javne dražbe so naslednji gozdno lesni sortimenti (dalje: blago JD):


SKLOP 1: Hlodovina smreka, jelka, macesen, rdeči bor v skupni izmeri 543,31 m3, ki se nahaja na lokaciji - Radlje- lega 1 v PE Maribor - začasno skladišče gozdno lesnih sortimentov (GLS);


SKLOP 2: Hlodovina smreka, jelka, macesen, rdeči bor v skupni izmeri 596,46 m3, ki se nahaja na lokaciji - Radlje- lega 4 v PE Maribor - začasno skladišče gozdno lesnih sortimentov (GLS);


SKLOP 3: Hlodovina smreka, jelka, macesen, rdeči bor v skupni izmeri 358,74 m3, ki se nahaja na lokaciji - Radlje- lega 10 v PE Maribor - začasno skladišče gozdno lesnih sortimentov (GLS);


SKLOP 4: Hlodovina smreka, jelka v skupni izmeri 215,04 m3, ki se nahaja na lokaciji - Osvald- lega 2 v PE Maribor - začasno skladišče gozdno lesnih sortimentov (GLS);


SKLOP 5: Hlodovina smreka, jelka, rdeči bor v skupni izmeri 445,98 m3, ki se nahaja na lokaciji - Osvald- lega 4 v PE Maribor - začasno skladišče gozdno lesnih sortimentov (GLS);

 

Razpisna dokumentacija dražbe z vsemi pogoji za sodelovanje na dražbi in informacijami o njej, je objavljena na spletnih straneh družbe Slovenski državni gozdovi d.o.o., in sicer TUKAJ.