Kočevje, 23. oktober 2019 – Družba Slovenski državni gozdovi, d.o.o. (SiDG) vse zainteresirane kupce poziva k sodelovanju na letošnji štiriintrideseti javni dražbi za prodajo lesa iz državnih gozdov.

 

Družba Slovenski državni gozdovi, d.o.o., obvešča vso zainteresirano javnost, da na podlagi Pravil družbe Slovenski državni gozdov, d.o.o., o načinu in merilih za prodajo gozdnih lesnih sortimentov, ki jih je dne 27. 7. 2017 sprejela Vlada Republike Slovenije kot skupščina družbe SiDG, ter njihovih sprememb in dopolnitev, objavlja poziv ponudnikom za sodelovanje na Javni dražbi za prodajo lesa iz državnih gozdov.

 

Javna dražba za prodajo hlodovine iglavcev bo potekala v ponedeljek, 28.10.2019 s pričetkom ob 10.00 uri, v poslovnih prostorih družbe Slovenski državni gozdovi, d.o.o., na naslovu: Rožna ulica 39, 1330 Kočevje. 

 

Predmet javne dražbe so naslednji gozdno lesni sortimenti (dalje: blago JD):

SKLOP 1: Hlodovina iglavcev (smreka, jelka) v skupni izmeri 563,77 m3, ki se nahaja na lokaciji - Snežnik- lega 6 v PE Kočevje - začasno skladišče gozdno lesnih sortimentov (GLS);

SKLOP 2: Hlodovina iglavcev (smreka, jelka) v skupni izmeri 551,36 m3, ki se nahaja na lokaciji - Snežnik- lega 7 in 8 v PE Kočevje - začasno skladišče gozdno lesnih sortimentov (GLS);

SKLOP 3: Hlodovina iglavcev (smreka, jelka) v skupni izmeri 530,23 m3, ki se nahaja na lokaciji - Snežnik- lega 9 v PE Kočevje - začasno skladišče gozdno lesnih sortimentov (GLS);

SKLOP 4: Hlodovina iglavcev (smreka, jelka) v skupni izmeri 596,04 m3, ki se nahaja na lokaciji - Snežnik- lega 10 v PE Kočevje - začasno skladišče gozdno lesnih sortimentov (GLS);

SKLOP 5: Hlodovina iglavcev (smreka) v skupni izmeri 552,82 m3, ki se nahaja na lokaciji - Snežnik- lega 11 v PE Kočevje - začasno skladišče gozdno lesnih sortimentov (GLS);

SKLOP 6: Hlodovina iglavcev (smreka) v skupni izmeri 346,68 m3, ki se nahaja na lokaciji - Snežnik lega 12 v PE Kočevje - začasno skladišče gozdno lesnih sortimentov (GLS);

SKLOP 7: Hlodovina iglavcev (smreka) v skupni izmeri 828,35 m3, ki se nahaja na lokaciji - LIK- lega 14 in 19 v PE Kočevje - začasno skladišče gozdno lesnih sortimentov (GLS);

SKLOP 8: Hlodovina iglavcev (smreka) v skupni izmeri 456,09 m3, ki se nahaja na lokaciji - LIK- lega 18 v PE Kočevje - začasno skladišče gozdno lesnih sortimentov (GLS);

SKLOP 9: Hlodovina iglavcev (smreka) v skupni izmeri 955,21 m3, ki se nahaja na lokaciji - Skladišče LIK- lega 16 in lega 20 v PE Kočevje - začasno skladišče gozdno lesnih sortimentov (GLS);

SKLOP 10: Hlodovina iglavcev (smreka) v skupni izmeri 885,78 m3, ki se nahaja na lokaciji - Železniška postaja v Kočevju Lik lega 11 in 17 v PE Kočevje - začasno skladišče gozdno lesnih sortimentov (GLS);
SKLOP 11: Hlodovina iglavcev (smreka) v skupni izmeri 1.005,15 m3, ki se nahaja na lokaciji - LIK- lega 12 in 15 v PE Kočevje - začasno skladišče gozdno lesnih sortimentov (GLS);

SKLOP 12: Hlodovina iglavcev (smreka) v skupni izmeri 490,50 m3, ki se nahaja na lokaciji - Straža v PE Kočevje - začasno skladišče gozdno lesnih sortimentov (GLS);

 

Razpisna dokumentacija dražbe z vsemi pogoji za sodelovanje na dražbi in informacijami o njej, je objavljena na spletnih straneh družbe Slovenski državni gozdovi d.o.o., in sicer TUKAJ.

 

 

Slovenski državni gozdovi, d.o.o.