Kočevje, 11. januar 2019 – Družba Slovenski državni gozdovi, d.o.o. (SiDG) vse zainteresirane kupce poziva k sodelovanju na letošnji drugi javni dražbi za prodajo lesa iz državnih gozdov.

 

Družba Slovenski državni gozdovi, d.o.o., obvešča vso zainteresirano javnost, da na podlagi Pravil družbe Slovenski državni gozdov, d.o.o., o načinu in merilih za prodajo gozdnih lesnih sortimentov, ki jih je dne 27. 7. 2017 sprejela Vlada Republike Slovenije kot skupščina družbe SiDG, ter njihovih sprememb in dopolnitev, objavlja poziv ponudnikom za sodelovanje na Javni dražbi za prodajo lesa iz državnih gozdov.

 

Javna dražba za prodajo oblovine iglavcev bo potekala v četrtek, 17.01.2019 s pričetkom ob 10.00 uri, v poslovnih prostorih družbe Slovenski državni gozdovi, d.o.o., na naslovu: Rožna ulica 39, 1330 Kočevje.    

                                                    

Predmet javne dražbe so gozdno lesni sortimenti:

 

SKLOP 1: Hlodovina iglavcev (smreka, jelka) v skupni izmeri 10.555,83 m3,  ki se nahaja na lokaciji-  začasno skladišče Peskokop – lege 3,7,8,9,10,11,12,14,16,17,18,19 v PE Kočevje - začasno skladišče gozdno lesnih sortimentov (GLS);

SKLOP 2: Hlodovina iglavcev (smreka, jelka) v skupni izmeri 2.351,65 m3,  ki se nahaja na lokaciji-  začasno skladišče Marof – lega 2 v PE Kočevje - začasno skladišče gozdno lesnih sortimentov (GLS);

SKLOP 3: Hlodovina iglavcev (smreka, jelka) v skupni izmeri 246,14 m3,  ki se nahaja na lokaciji-  začasno skladišče Marof – lega 3 v PE Kočevje - začasno skladišče gozdno lesnih sortimentov (GLS);

SKLOP 4: Hlodovina iglavcev (smreka, jelka) v skupni izmeri 845,96 m3,  ki se nahaja na lokaciji-  začasno skladišče Peskokop – lega 1 PE Kočevje - začasno skladišče gozdno lesnih sortimentov (GLS);

SKLOP 5: Hlodovina iglavcev (smreka, jelka) v skupni izmeri 1.123,97 m3,  ki se nahaja na lokaciji-  začasno skladišče Peskokop – lega 2 PE Kočevje - začasno skladišče gozdno lesnih sortimentov (GLS);

SKLOP 6: Hlodovina iglavcev (smreka, jelka) v skupni izmeri 970,25 m3,  ki se nahaja na lokaciji-  začasno skladišče Peskokop – lega 4 PE Kočevje - začasno skladišče gozdno lesnih sortimentov (GLS);

SKLOP 7: Hlodovina iglavcev (smreka, jelka) v skupni izmeri 1.026,96 m3,  ki se nahaja na lokaciji-  začasno skladišče Peskokop – lega 5 PE Kočevje - začasno skladišče gozdno lesnih sortimentov (GLS);

SKLOP 8: Hlodovina iglavcev (smreka, jelka) v skupni izmeri 638,55 m3,  ki se nahaja na lokaciji-  začasno skladišče Peskokop – lega 13 PE Kočevje - začasno skladišče gozdno lesnih sortimentov (GLS).

 

Razpisna dokumentacija dražbe z vsemi pogoji za sodelovanje na dražbi in informacijami o njej, je objavljena na spletnih straneh družbe Slovenski državni gozdovi d.o.o., in sicer TUKAJ.

 

Slovenski državni gozdovi, d.o.o.