OPOZORILO!
Ponudniki naj spremljajo tudi vprašanja in odgovore na portalu javnih naročil http://www.enarocanje.si/, ker so sestavni del razpisne dokumentacije.

Številka objave na Portalu javnih naročil Naslov javnega naročila Datum pošiljanja v objavo Portalu javnih naročil Rok za prejem ponudbe Razpisna dokumentacija Povezava na portal eNaročanje
JN006626/2020-W01 Servisiranje osebnih službenih vozil 23.10.2020 10.11.2020 do 09:00 ure
JN006609/2020-B01 »Nakup goriva in izdelkov na bencinskih servisih« za obdobje od podpisa pogodbe do 30. 06. 2021 z oznako pri naročniku GOR 2021 19.10.2020 20.11.2020 do 09:00 ure
JN006239/2020-K01 POPRAVEK 1: Dobava pnevmatik 15.10.2020 26.10.2020 do 12:00 ure
JN006239/2020-W01 Dobava pnevmatik 09.10.2020 26.10.2020 do 12:00 ure
JN006151/2020-B01 »Prevoz gozdno lesnih sortimentov iz gozdov, ki so last Republike Slovenije z oznako PRE 2021« 02.10.2020 04.11.2020 do 08:00 ure
JN006065/2020-B01 »Gojitvena, varstvena dela in vsa druga dela, ki so potrebna za zagotavljanje socialnih in ekoloških funkcij v gozdovih, ki so v lasti Republike Slovenije«z oznako pri naročniku GOJ 2021 29.09.2020 30.10.2020 do 08:00 ure
JN006035/2020-B01 Gradnja in vzdrževanje gozdne infrastrukture, razen vzdrževanja gozdnih cest, v gozdovih, ki so last Republike Slovenije za obdobje od sklenitve sporazuma do 31.12.2021 01.10.2020 02.11.2020 do 08:00 ure


Zapadla javna naročila najdete v arhivu javnih naročil.