ODKUPUJEMO GOZDOVE

 

 


Javni poziv za sodelovanje strateškega partnerja pri vzpostavitvi lesno predelovalnega centra


Kočevje, 19. novembra 2021 - Družba Slovenski državni gozdovi, d.o.o. objavlja javni poziv potencialnim strateškim investitorjem v lesnopredelovalno industrijo, da podajo prijavo za sklenitev strateškega partnerstva pri vzpostavitvi lesno predelovalnega centra. Razpis je pripravljen s ciljem vzpostavitve enega ali več lesno predelovalnih centrov (obratov za predelavo žaganega lesa ali druge oblike lesa v polizdelek oziroma končni izdelek). Rok za oddajo nezavezujočih prijav je 31.1.2022.

Prva licitacija vrednejših sortimenov

Kočevje, 28. oktober 2021 - SiDG prvič organizira neposredno prodajo lesa iglavcev in listavcev, ki je namenjen proizvodnji kakovostnejšega furnirja, pohištva, glasbil in drugih posebnih proizvodov. Na voljo bo okrog 1.000 m3 vrednejše hlodovine različnih drevesnih vrst. Licitacija bo potekala 6. decembra 2021 ob 10. uri v prostorih SiDG, Rožna ulica 39, Kočevje.

Otvoritev novih logističnih prostorov

Kočevje, 12. november 2021 – Ob regijskem obisku vlade v JV Sloveniji je državni sekretar za gozdarstvo Anton Harej sodeloval pri slavnostni otvoritvi poslovnih prostorov SiDG Logistika v Kočevju. Prostori po eni strani pomenijo začetek reševanje prostorske stiske zaposlenih v Kočevju, hkrati pa gre za odgovor na širitev lastne gozdne proizvodnje.

Odstranjeni odpadki iz Male Knežje jame

Kočevski Rog, 3. november 2021 - Jamarski klub Novo mesto, Zavod za gozdove Slovenije in družba Slovenski državni gozdovi (SiDG) so združili moči in poskrbeli za čiščenje Male Knežje jame v Kočevskem Rogu, v kateri so se nahajale izrabljene kamionske pnevmatike. Z akcijo odstranjevanja smeti iz roških kraških vrtač bodo v kratkem nadaljevali.

Kratkotrajne zapore na cesti Litija - Zagorje

Kočevje, 1.12.2021 - Na državni cesti Litija – Zagorje se od kilometra 1,990 do kilometra 3,300, do 15. decembra 2021 izvajajo kratkotrajne popolne zapore po vnaprej določenih urnikih. Razlog za zapore je varovanje zdravja ljudi in njihovih vozil pred morebitnim zdrsom drevja iz bližnjega delovišča, kjer se izvaja sečnja in spravilo lesa z gozdarsko žičnico.