ODKUPUJEMO GOZDOVE

 

 

 


Uspešno zaključena akcija Pomladimo gozdove 2023


Kočevje, 27. marec 2023 - Družba Slovenski državni gozdovi d.o.o. (SiDG) je v soboto 24. marca uspešno organizirala že četrto vseslovensko prostovoljsko akcijo sadnje dreves Pomladimo gozdove 2023. Prostovoljci so na petih lokacijah po Sloveniji posadili preko 6.000 sadik različnih drevesnih vrst, na goriškem Krasu pa je potekala tudi sadnja 24 kilogramov semen različnih drevesnih vrst.

Izbor izvajalca za revizijo računovodskih izkazov 2023-2025

Kočevje, 29. maj 2023 - Slovenski državni gozdovi, d.o.o., (SiDG) objavlja javni poziv za izbor izvajalca za revizijo računovodskih izkazov za obdobje od 2023 do 2025 ter vabi vse zainteresirane ponudnike, ki izpolnjujejo pogoje in zahteve za to naročilo, da oddajo svoje ponudbe v skladu z navodili v razpisni dokumentaciji.

SDH imenoval nov nadzorni svet SiDG

Kočevje, 17. marec 2023 – Uprava Slovenskega državnega holdinga je dne 14. 3. 2023 v vlogi skupščine SiDG v nadzorni svet imenovala Romano Fišer, Alojza Burjo, Sebastiana Cafuto in Tjašo Cetinski. Štiriletni mandat so nastopili z dnem 15. 3. 2023. Člana nadzornega sveta, ki sta predstavnika delavcev družbe SiDG, sta Špela Hribar in Boris Semenič.

Obvestilo lastnikom gozdov

Kočevje, 25. januarja 2023 - Družba SiDG je v skladu z odredbo poveljnika Civilne zaščite v sodelovanju z ZGS na požarišču na Krasu izvedla odvoz lesa in sečnih ostankov iz protipožarnih presek. Zaradi zaključka prodaje lesa iz požarišč bo SiDG pričel z izplačili donosa za lastnike gozdov, ki se jim je les na protipožarnih presekah posekal in prodal.

Akcija »Pomladimo gozdove 2023« bo!

Kočevje, 23. marca 2023 – SiDG obvešča prostovoljce, da bo letošnja vseslovenska prostovoljska akcija sadnje dreves, kljub napovedanemu slabšemu vremenu, izvedena v soboto 25. marca. Sadili bomo v bližini Kočevja (Polom), Lovrenca na Pohorju, Smrečja pri Bohorju in v Mošah pri Medvodah.