Ker se zavedamo pomena transparentnega delovanja, javnost redno obveščamo o poslovanju SiDG in vseh pomembnih dogodkih, povezanih z delovanjem družbe.

 

 

 • Postojna, 2. marec 2018 – Slovenski državni gozdovi d.o.o. (SiDG) so s prvimi petimi predelovalci lesa podpisali dolgoročne pogodbe za prodajo gozdno-lesnih sortimentov....

 

 • Kočevje, 19. februar 2018 – Družba Slovenski državni gozdovi, d.o.o. (SiDG) vse zainteresirane kupce poziva k sodelovanju na letošnji peti javni dražbi za prodajo lesa iz državnih gozdov...

 

 • Kočevje, 15. februar 2018 – Družba Slovenski državni gozdovi, d.o.o. (SiDG) vse zainteresirane kupce poziva k sodelovanju na letošnji četrti javni dražbi za prodajo lesa iz državnih gozdov...

 

 • Kočevje, 12. februar 2018 – Družba Slovenski državni gozdovi, d.o.o. (SiDG) vse zainteresirane kupce poziva k sodelovanju na letošnji tretji javni dražbi za prodajo lesa iz državnih gozdov...

 

 • Kočevje, 2. februar 2018 – Družba Slovenski državni gozdovi, d.o.o. (SiDG) vse zainteresirane kupce poziva k sodelovanju na letošnji drugi javni dražbi za prodajo lesa iz državnih gozdov...

 

 • Kočevje, 24. januar 2018 – Družba Slovenski državni gozdovi, d.o.o. (SiDG) vse zainteresirane kupce poziva k sodelovanju na letošnji prvi javni dražbi za prodajo lesa iz državnih gozdov...

 

 • Kočevje, 17. januar 2018 – Na družbi Slovenski državni gozdovi, d.o.o. (SiDG) je potekala novinarska konferenca, na kateri so bile predstavljene informacije o preliminarnih rezultatih poslovanja družbe SiDG v letu 2017, o stanju državnih gozdov, poškodovanih v decembrskem vetrolomu, ter o postopku sklepanja dolgoročnih prodajnih pogodb za prodajo gozdnih lesnih sortimentov (GLS)...

 

 • Kočevje, 11. januar 2018 – Družba Slovenski državni gozdovi, d.o.o. (SiDG), obvešča javnost, da se bodo na območju Treh ribnikov v mariborskem mestnem parku, predvidoma do srede februarja 2018 izvajala dela redne sečnje in spravila lesa...

 

 • Kočevje, 10. januar 2018 – V petek, 5. januarja 2018 je na sedežu družbe Slovenski državni gozdovi, d.o.o. (SiDG) potekala prva, konstitutivna seja strokovnega sveta SiDG....

 

 • Kočevje, 27. december 2017 – Na družbi Slovenski državni gozdovi, d.o.o. (SiDG) je danes dopoldne potekala novinarska konferenca, na kateri so bile predstavljene informacije v zvezi z javnim razpisom SiDG za sklepanje dolgoročnih prodajnih pogodb za prodajo gozdnih lesnih sortimentov (GLS) ter izvajanje ukrepov sanacije državnih gozdov, poškodovanih v decembrskem vetrolomu...

 

 • Kočevje, 19. december 2017 – Glavni direktor družbe Slovenski državni gozdovi, d.o.o. (SiDG), Zlatko Ficko, je danes s strani predsednika Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (KGZS) Cvetka Zupančiča, prejel potrdilo o vključenosti državnih gozdov v regijsko certifikacijo gozdov PEFC...

 

 • Kočevje, 8. december 2017 – Odziv SiDG na izjave poslanca Janka Vebra o poslovanju SiDG...

 

 • Kočevje, 8. december 2017 – Družba Slovenski državni gozdovi, d.o.o. (SiDG) predstavlja rezultate poslovanja družbe v prvih desetih mesecih leta 2017...

 

 • Kočevje, 8. december 2017 – Javna objava predvidenega obsega prodaje gozdnih lesnih sortimentov iz državnih gozdov...

 

 • Kočevje, 6. december 2017 – Pojasnilo SiDG glede ustreznosti poročila, ki ga je družba po ZGGLRS poslala v obravnavo Državnemu zboru RS...

 

 • Kočevje, 4. december 2017 – Odziv SiDG na izjavo združenja SLOLES (Slovenski žagarji se soočamo s pomanjkanjem gozdnih lesnih sortimentov)...

 

 • Kočevje, 1. december 2017 – Družba Slovenski državni gozdovi, d.o.o. (SiDG) vse zainteresirane kupce poziva k sodelovanju na letošnji sedemnajsti javni dražbi za prodajo lesa iz državnih gozdov...

 

 • Kočevje, 21. november 2017 – Glavni direktor SiDG z ministrom Židanom in turškimi vlagatelji na ogledu Lesne TIP v Otiškem vrhu...

 

 • Kočevje, 16. oktober 2017 – Družba Slovenski državni gozdovi, d.o.o. (SiDG) vse zainteresirane kupce poziva k sodelovanju na šestnajsti javni dražbi za prodajo lesa iz državnih gozdov... 

 

 • Kočevje, 10. oktober 2017 – Glavni direktor družbe Slovenski državni gozdovi, d.o.o. (SiDG), Zlatko Ficko, je na strokovni konferenci »Wood-Tech-Talks« predstavil Strateški načrt poslovanja družbe Slovenski državni gozdovi, d.o.o., za obdobje 2017 – 2026, s temelji poslovne politike za obdobje 2017 – 2021... 

 

 • Kočevje, 10. oktober 2017 – Družba Slovenski državni gozdovi, d.o.o. (SiDG) vse zainteresirane kupce poziva k sodelovanju na petnajsti javni dražbi za prodajo lesa iz državnih gozdov... 

 

 • Kočevje, 7. oktober 2017 – Družba Slovenski državni gozdovi, d.o.o. (SiDG) je promocijo lesa in gozdarstva oziroma gozdnih delavcev konkretizirala s finančno udeležbo pri 11. državnem tekmovanju gozdnih delavcev... 

 

 • Kočevje, 4. oktober 2017 – Družba Slovenski državni gozdovi, d.o.o. (SiDG) vse zainteresirane kupce poziva k sodelovanju na štirinajsti javni dražbi za prodajo lesa iz državnih gozdov... 

 

 • Kočevje, 27. september 2017 – Družba Slovenski državni gozdovi, d.o.o. (SiDG) sporoča, da je v celoti realizirala pogodbene količine za kupce hlodovine iglavcev. Prav tako je med pogodbenimi kupci izvedla povpraševanje o nadaljnjih potrebnih količinah... 

 

 • Kočevje, 18. september 2017 – Družba Slovenski državni gozdovi, d.o.o. (SiDG) vse zainteresirane kupce poziva k sodelovanju na letošnji dvanajsti in trinajsti Javni dražbi za prodajo lesa iz državnih gozdov... 

 

 • Kočevje, 15. september 2017 – Na družbi Slovenski državni gozdovi, d.o.o. (SiDG) je danes dopoldne potekala novinarska konferenca, na kateri sta Zlatko Ficko, glavni direktor družbe SiDG, in Julijan Rupnik, ki je do danes vodil družbo Snežnik, predstavila ukrepe in cilje v zvezi z reorganizacijo skupine SiDG... 

 

 • Kočevje, 8. september 2017 – Družba Slovenski državni gozdovi, d.o.o. (SiDG) vse zainteresirane kupce poziva k sodelovanju na letošnji enajsti Javni dražbi za prodajo lesa iz državnih gozdov... 

 

 • Kočevje, 4. september 2017 – Družba Slovenski državni gozdovi, d.o.o. (SiDG) je v prvi polovici leta 2017 poslovala nad pričakovanji. Rezultati poslovanja kažejo na boljše poslovanje, kot smo ga predvidevali ob pripravi gospodarskega načrta za letošnje leto, kar se kaže tako po obsegu poslovanja kot po donosu iz poslovanja... 

 

 • Ljubljana, 1. september 2017 – Družba Slovenski državni gozdovi, d.o.o. (SiDG) vse zainteresirane kupce poziva k sodelovanju na letošnji deseti Javni dražbi za prodajo lesa iz državnih gozdov... 

 

 • Ljubljana, 31. avgust 2017 – Vlada Republike Slovenije se je na današnji 146. redni seji kot skupščina družbe Slovenski državni gozdovi, d.o.o. (SiDG) seznanila z revidiranim letnim poročilom družbe in konsolidiranim letnim poročilom skupine SiDG... 

 

 • Ljubljana, 31. avgust 2017 – Vlada Republike Slovenije je na današnji 146. redni seji kot skupščina družbe Slovenski državni gozdovi, d.o.o. (SiDG) sprejela Strateški načrt poslovanja družbe za obdobje 2017 - 2026... 

 

 • Kočevje, 30. avgust 2017 –Družba Slovenski državni gozdovi, d.o.o. (SiDG) je uspešno dokončala gradnjo in predala v uporabo prvo novo gozdno cesto »Osredk – II. etapa leto 2017«... 

 

 • Kočevje, 28. avgust 2017 – Družba Slovenski državni gozdovi, d.o.o. (SiDG) vse zainteresirane kupce poziva k sodelovanju na letošnji deveti javni dražbi za prodajo lesa iz državnih gozdov... 

 

 • Kočevje, 24. avgust 2017 – Družba Slovenski državni gozdovi, d.o.o. (SiDG) bo tudi na letošnjem 55. mednarodnem kmetijsko-živilskem sejmu AGRA v Gornji Radgoni sodelovala s svojo aktivno udeležbo, in sicer na okroglih mizah s področja gospodarjenja z gozdovi... 

 

 • Kočevje, 24. avgust 2017 – Objava biltena ob sodelovanju SiDG na sejmu AGRA 2017... 

 

 • Maribor, 21. avgust 2017 – Družba Slovenski državni gozdovi, d.o.o., obvešča javnost, da bo na območju Betnavskega gozda v Mariboru, predvidoma do konca tega tedna pričela s sečnjo in spravilom suhega, polomljenega in podrtega drevja, ki ga je v zadnjih dveh tednih huje prizadelo neurje... 

 

 • Kočevje, 18. avgust 2017 – Družba Slovenski državni gozdovi, d.o.o. (SiDG) vse zainteresirane kupce poziva k sodelovanju na letošnji sedmi in osmi Javni dražbi za prodajo lesa iz državnih gozdov... 

 

 • Kočevje, 7. avgust 2017 – Družba Slovenski državni gozdovi, d.o.o. (SiDG) poziva vse zainteresirane študente in dijake, predvsem tiste, ki se izobražujejo v gozdarskih smereh, k sodelovanju oziroma pomoči pri vodenju del in pripravi plana sečnje v državnih gozdovih... 

 

 • Kočevje, 2. avgust 2017 – Družba Slovenski državni gozdovi, d.o.o. (SiDG) vse zainteresirane kupce poziva k sodelovanju na letošnji šesti javni dražbi za prodajo lesa iz državnih gozdov... 

 

 • Ljubljana, 27. julij 2017 – Vlada Republike Slovenije je na svoji 145. redni seji kot skupščina družbe Slovenski državni gozdovi, d.o.o. (SiDG) sprejela Pravila družbe Slovenski državni gozdovi, d.o.o., o načinu in merilih za prodajo gozdnih lesnih sortimentov... 

 

 • Kočevje, 27. julij 2017 – Družba Slovenski državni gozdovi, d.o.o. (SiDG) javno predstavlja izid prevzemne ponudbe za odkup delnic družbe SNEŽNIK... 

 

 • Kočevje, 17. julij 2017 – Družba Slovenski državni gozdovi, d.o.o. (SiDG) je s 1. julijem 2017 sprejela nov Cenik za prodajo GLS na kamionski cesti za leto 2017, ki velja za obdobje od 1. julija do konca leta 2017... 

 

 • Kočevje, 14. julij 2017 – Družba Slovenski državni gozdovi, d.o.o. (SiDG) vse zainteresirane kupce poziva k sodelovanju na javni dražbi za prodajo lesa iz državnih gozdov... 

 

 • Kočevje, 12. julij 2017 – Družba Slovenski državni gozdovi, d.o.o. (SiDG), vso zainteresirano javnost obvešča o dogodku v okviru 25. mednarodnega bienala oblikovanja, ki se bo v četrtek, 13. 7. 2017 ob 18.00 uri v organizaciji Muzeja za arhitekturo in oblikovanje odvijal v Kočevju pri Rožnem studencu... 

 

 • Krakov, 7. julij 2017 – Odbor za svetovno dediščino (World Heritage Committee) organizacije UNESCO je na svojem 41. zasedanju v Krakovu na Poljskem, v sklopu transnacionalne razširitvene nominacije, na UNESCO Seznam svetovne dediščine med drugimi uvrstil tudi slovenske državne bukove gozdove v dveh gozdnih rezervatih... 

 

 • Kočevje, 1. julij 2017 – Minilo je prvo leto, od kar je družba Slovenski državni gozdovi, d.o.o. (SiDG), pričela gospodariti z gozdovi v lasti Republike Slovenije... 

 

 • Kočevje, 22. junij 2017 – Prevzemna ponudba in prospekt za odkup delnic družbe SNEŽNIK podjetje za proizvodnjo in storitve, d.d.... 

 

 • Lovrenc na Pohorju, 9. junij 2017 – Glavni direktor družbe Slovenski državni gozdovi, d.o.o. (SiDG), Zlatko Ficko, se je danes v kulturnem domu Jožeta Petruna, v Lovrencu na Pohorju, skupaj s strokovnimi sodelavci SiDG udeležil javnega posveta o gozdarstvu... 

 

 • Kočevje, 9. junij 2017 – Družba Slovenski državni gozdovi, d.o.o. (SiDG), je včeraj izvedla letošnjo že četrto javno dražbo za prodajo lesa iz državnih gozdov... 

 

 • Kočevje, 8. junij 2017
   – Vabilo na javni posvet o gozdarstvu, petek, 9.6.2017, ob 13:00 v Kulturnem domu Jožeta Petruna, Lovrenc na Pohorju... 

 

 • Kočevje, 8. junij 2017
   – Javni posvet o gozdarstvu, petek, 9.6.2017, ob 13:00 v Kulturnem domu Jožeta Petruna, Lovrenc na Pohorju - GRADIVO... 

 

 • Kočevje, 5. junij 2017 – Poziv k sodelovanju na javni dražbi za prodajo lesa iz državnih gozdov... 

 

 • Kočevje, 2. junij 2017 – Poslovno poročilo družbe SiDG za leto 2016... 

 

 • Kočevje, 24. maj 2017 – Poziv SiDG k sodelovanju na javni dražbi za prodajo lesa iz državnih gozdov (maj 2017)... 

 

 • Kočevje, 24. maj 2017 – Prevzemna namera za odkup delnic družbe SNEŽNIK podjetje za proizvodnjo in storitve, d. d.... 

 

 • Kočevje, 5. maj 2017 – Družba Slovenski državni gozdovi, d.o.o. (SiDG) je z majem 2017 dobila novo poslovodstvo...    

 

 • Kočevje, 13. april 2017 – Družba Slovenski državni gozdovi, d.o.o. (SiDG) vse zainteresirane kupce poziva k sodelovanju na javni dražbi za prodajo lesa iz državnih gozdov... 

 

 • Kočevje, 10. april 2017 – Nadzorni svet družbe Slovenski državni gozdovi, d.o.o. (SiDG) je na svoji 12. redni seji dne 10.4.2017 imenoval novo poslovodstvo SiDG... 

 

 • Kočevje, 24. marec 2017 – Družba Slovenski državni gozdovi, d.o.o. (SiDG) vse zainteresirane kupce poziva k sodelovanju na javni dražbi za prodajo lesa iz državnih gozdov... 

 

 • Kočevje, 17. marec 2017 – Družba Slovenski državni gozdovi, d.o.o., obvešča javnost, da bo na območju Treh ribnikov, v mariborskem mestnem parku, do predvidoma konca marca 2017, potekala sečnja tamkajšnjega oslabelega in nevarnega drevja... 

 

 • Kočevje, 28. februar 2017 – Nadzorni svet družbe Slovenski državni gozdovi, d.o.o. (SiDG), se je 27. 2. 2017, na redni seji seznanil s Preliminarnim poročilom poslovanja družbe SiDG d.o.o., za leto 2016... 

 

 • Kočevje, 21. februar 2017 – Povpraševanje po gozdnih lesnih sortimentih (GLS) iz državnih gozdov za 9-krat presega količine, ki jih ima družba Slovenski državni gozdovi, d.o.o. (SiDG) na razpolago za prodajo za leto 2017... 

 

 • Kočevje, 11. februar 2017 – Obvestilo: Nadzorni svet družbe Slovenski državni gozdovi, d.o.o., vse zainteresirane kandidate in kandidatke obvešča o objavi razpisov za delovni mesti v Poslovodstvu družbe... 

 

 • Kočevje, 4. januar 2017 – Družba Slovenski državni gozdovi, d.o.o. (SiDG) je sprejela nov Cenik za prodajo GLS na kamionski cesti za leto 2017... 

 

 • Kočevje, 9. december 2016 – Družba Slovenski državni gozdovi, d.o.o. (SiDG) vse zainteresirane kupce poziva k sodelovanju na javni dražbi za prodajo lesa iz državnih gozdov... 

 

 • Kočevje, 8. december 2016 – Družba Slovenski državni gozdovi, d.o.o. (SiDG) obvešča zainteresirano javnost o objavi javnega poziva za oddajo ponudb za nakup gozdnih lesnih sortimentov (GLS)... 

 

 • Kočevje, 8. december 2016 – Družba Slovenski državni gozdovi, d.o.o. (SiDG) obvešča zainteresirano javnost o objavi javnih naročil za oddajo del v gozdovih... 

 

 • Kočevje, 22. november 2016 – Družba Slovenski državni gozdovi, d.o.o. (SiDG) obvešča zainteresirano javnost o objavi javnega naročila za oddajo storitev sečnje in spravila lesa v gozdovih... 

 

 • Kočevje, 26. oktober 2016 - Na povabilo ministra, pristojnega za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, mag. Dejana Židana, je Slovenijo med 24. in 26. oktobrom 2016 obiskal izvršni direktor združenja EUSTAFOR, g. Piotr Borkowski. V okviru tega obiska se... 

 

 • Ljubljana, 17. oktober 2016 – Danes je v prostorih družbe Slovenski državni gozdovi, d.o.o. (SiDG) v Ljubljani, potekala prva, konstitutivna seja Sveta delavcev družbe, na kateri so svetniki med drugim izvolili tudi člane nadzornega sveta družbe...  

 

 • Kočevje, 11. avgust 2016 – Danes dopoldne je na sedežu družbe Slovenski državni gozdovi, d.o.o. (SiDG) v Kočevju, potekala prva, konstitutivna seja Nadzornega sveta (NS) družbe... 

 

 • Kočevje, 5. avgust 2016 – Danes je na sedežu družbe Slovenski državni gozdovi, d.o.o.,  potekala novinarska konferenca, na kateri je vršilec dolžnosti poslovodstva SiDG, Miha Marenče, predstavil doslej izvedene aktivnosti družbe SiDG...