Družba SiDG je zavezana k uporabi zakona, ki ureja javno naročanje. Na tej strani lahko dostopate do dokumentacije aktualnih javnih naročil.

AKTUALNA JAVNA NAROČILA

 

V okviru upravljanja z državnimi gozdovi družba skrbi za izvedbo vseh potrebnih in načrtovanih del, kot so:

  • izvajanje sečnje in spravila lesa iz državnih gozdov,
  • gradnja in vzdrževanje gozdne infrastrukture (razen vzdrževanja gozdnih cest),
  • prevoz gozdnih lesnih sortimentov iz državnih gozdov,
  • izvajanje gojitvenih in varstvenih del ter drugih del za zagotavljanje vseh funkcij gozdov.

Tudi izvajalce teh storitev SiDG izbira preko postopkov javnega naročanja. 

 

ODDANA JAVNA NAROČILA ZA POSAMEZNA DELA UPRAVLJANJA Z DRŽAVNIMI GOZDOVI

 

ARHIV JAVNIH NAROČIL

 

Javna naročila

Aktualna javna naročila za izvajalce.

Sporočila za javnost

Medijske objave družbe SiDG.

Galerija

Objave medijskih datotek družbe SiDG.

Javne dražbe GLS

Javne dražbe gozdno lesnih sortimentov.

Kontaktni podatki

Kontakt za stranke.

Pišite nam