Republika Slovenija je z ustanovitvijo na SiDG prenesla v gospodarjenje 234.986 ha gozdov, kar predstavlja skoraj 12 % površine države.

V gozdovih, ki jih upravljamo, je 5.996 ha (2,5 %) rezervatov in 21.637 ha (9,2 %) varovalnih gozdov. 

Povprečna lesna zaloga znaša 321 m/ha.

Od drevesnih vrst je najbolj zastopana bukev 36% (smreka 32 %, jelka 11 %, plemeniti listavci 6 %, ostali trdi listavci 5 %, hrast 4 %).

Povprečni letni prirastek je 8 m/ha, možni bruto posek v državnih gozdovih pa se giblje pri okoli 1.500.000  m.

Osnovni kapital družbe znaša 22.400.000 EUR.

Konec decembra 2017 je bilo v skupini SiDG skupaj 356 zaposlenih, od tega 168 na SiDG, 133 v hčerinski družbi Snežnik in 55 v Snežniku Sinpo.

 

Javna naročila

Aktualna javna naročila za izvajalce.

Sporočila za javnost

Medijske objave družbe SiDG.

Galerija

Objave medijskih datotek družbe SiDG.

Javne dražbe GLS

Javne dražbe gozdno lesnih sortimentov.

Kontaktni podatki

Kontakt za stranke.

Pišite nam