P O S L O V O D S T V O
SLUŽBA ZA GOZDARSTVO SLUŽBA PRODAJE
IN LOGISTIKE
SLUŽBA ZA LESARSTVO SPLOŠNE SLUŽBE SLUŽBA FRK
ODDELEK ZA GOZDNO GRADBENIŠTVO PRODAJA IN LOGISTIKA RAZVOJ PRIMARNE PREDELAVE ODDELEK ZA UPRAVLJANJE NEPREMIČNIN IN KARTOGRAFIJA ODDELEK FINANC
ODDELEK ZA UREJANJE GOZDOV MARKETING IN TRŽENJE  VZPOSTAVLJANJE CENTROV LESNE PREDELAVE KADRI IN IZOBRAŽEVANJE ODDELEK ZA RAČUNOVODSTVO
CERTIFICIRANJE EUSTAFOR      ODDELEK ZA PRAVNE ZADEVE KONTROLING IN UPRAVLJANJE TVEGANJ
GOSPODARJENJE Z JAVNIMI DOBRINAMI     INFORMATIKA  
VARSTVO PRI DELU        
POSLOVNE ENOTE        
OPERATIVNE ENOTE        
         


 

NAJBOLJ ISKANO...

SPOROČILA ZA JAVNOST

JAVNA NAROČILA

KONTAKTNI PODATKI

GALERIJA