Poslovnik strokovnega sveta družbe Slovenski državni gozdovi, d.o.o.

 

Poslovodstvo SiDG je dne 28. 11. 2017 na podlagi drugega odstavka 25. člena Akta o ustanovitvi družbe Slovenski državni gozdovi, d.o.o., z dne 3. 3. 2016 ter z dne 14. 12. 2016, in devetega odstavka 9. člena Poslovnika strokovnega sveta z dne 30. 3. 2017, za mandatno obdobje štirih let imenovalo člane strokovnega sveta družbe SiDG.

Imenovani so bili:

 • izmed predstavnikov strokovnih organizacij in združenj s področja gozdarstva in lesarstva:
 • Igor Milavec,
 • Cvetko Zupančič
 • Tomaž Ščuka,
 • Damjan Oražem,
 • prof. dr. Miha Humar,
 • Mihael Koprivnikar,
 • izmed predstavnikov lokalnih skupnosti:
 • Dušan Debenak,
 • mag. Mladen Prebevšek,
 • izmed predstavnikov organizacij civilne družbe s področja varovanja okolja:
 • Karel Lipič.

Na prvi, konstitutivni seji, dne 5. 1. 2018, so člani strokovnega sveta izvedli volitve, na katerih so za predsednika strokovnega sveta izvolili Damjana Oražma, za njegovega namestnika pa Karla Lipiča.

Strokovni svet SiDG je posvetovalni organ poslovodstva družbe. Člane strokovnega sveta imenuje in odpokliče poslovodstvo. Imenovani so za mandatno obdobje štirih let in so po izteku mandata lahko ponovno imenovani. Sestavlja ga deset članov, od tega dva predstavnika lokalnih skupnosti, dva predstavnika organizacij civilne družbe s področja varovanja okolja ter šest predstavnikov strokovnih organizacij in združenj s področja gozdarstva in lesarstva. Članstvo v strokovnem svetu je častno.

Naloga strokovnega sveta družbe je svetovanje poslovodstvu v zvezi z doseganjem ciljev zakona o gospodarjenju z gozdovi v lasti Republike Slovenije pri opravljanju nalog gospodarjenja z državnimi gozdovi, zlasti na področjih:

 • odsvojitve državnih gozdov,
 • pridobivanju gozdov,
 • pripravi poslovnih načrtov ter
 • vzpostavljanja in razvoja gozdno-lesnih verig.

.

Javna naročila

Aktualna javna naročila za izvajalce.

Sporočila za javnost

Medijske objave družbe SiDG.

Galerija

Objave medijskih datotek družbe SiDG.

Javne dražbe GLS

Javne dražbe gozdno lesnih sortimentov.

Kontaktni podatki

Kontakt za stranke.

Pišite nam