Družba Slovenski državni gozdovi je s 1. januarjem 2017 postala polnopravna članica združenja EUSTAFOR. Za povezavo do uradne spletne strani mednarodnega združenja EUSTAFOR, kliknite tukaj.

 

Združenje EUSTAFOR (European State Forest Association) je mednarodna, nevladna, neprofitna organizacija, ki je bila ustanovljena leta 2006 na pobudo državnih gozdarskih podjetij Finske - Metsähallitus, Francije - Office National des Forets, Latvije - Vasts Mezi in Avstrije - Österreichische Bundesforste AG. Članice združenja so gozdarske organizacije oziroma podjetja iz različnih evropskih držav. Trenutno združenje vključuje več kot 30 članic iz 22 evropskih držav.

Združenje ima najete prostore v t.i. Evropski gozdarski hiši, ki se nahaja v neposredni bližini EU parlamenta. Evropsko gozdarsko hišo sta leta 2007 ustanovili združenji EUSTAFOR in CEPF (Confederation of European Private Forests Owners).

 

 

Sumarni podatki članic združenja:

  • površina gozda ~ 49 mio. ha (30% površine EU gozdov),
  • zaščiteni gozdovi ~ 8,3 mio. ha,
  • gozdovi na območju NATURA 2000 ~ 7,9 mio. ha,
  • letni prirastek ~ 200 mio. m3,
  • letni posek ~ 120 mio. m3,
  • število zaposlenih ~ 100 000.

 

Vodstvo združenja

Združenje EUSTAFOR vodi predsednik g. Per-Olof Wedin (direktor švedskega državnega gozdarskega podjetja Sveaskog), funkcijo podpredsednika opravlja g. Reinhardt Neft (Bavarski državni gozdovi).

Izvršni direktor združenja je g. Piotr Borkowski (http://www.eustafor.eu/about-eustafor/staff-wg-chairs/).

 

Delovanje združenja

Splošni cilj združenja EUSTAFOR je spodbuditi zavedanje o skupnem interesu, ki ga nudijo državni gozdovi, predvsem v zvezi z njihovim trajnostnim razvojem. Cilj združenja je ohraniti in okrepiti trajnostno upravljanje z državnimi gozdovi na način, da bo ekonomsko upravičeno in družbeno koristno, obenem pa bo imelo poudarek tudi na ohranitvi kulturnih in ekoloških vrednot.

Vsako leto združenje izda vezana poročila, v katerih so predstavljene teme, kot so biomasa, ekologija, klimatske spremembe… Izdaja tudi razna stališča, sporočila za javnosti, publikacije, študije, analize ipd., ki se posredno ali neposredno nanašajo na področje gospodarjenja z gozdovi. Objavljajo splošne novice s področja gozdarstva in novosti v zvezi s samim združenjem ter novice članic tega združenja. Organizirajo pa tudi razne dogodke.

 

Izvršni direktor EUSTAFOR na obisku v Sloveniji

 

Javna naročila

Aktualna javna naročila za izvajalce.

Sporočila za javnost

Medijske objave družbe SiDG.

Galerija

Objave medijskih datotek družbe SiDG.

Javne dražbe GLS

Javne dražbe gozdno lesnih sortimentov.

Kontaktni podatki

Kontakt za stranke.

Pišite nam