V okviru gospodarjenja z gozdovi v lasti Republike Slovenije, družba tudi razpolaga in upravlja z gozdom v smislu urejanja lastniških, stvarnih, upravljavskih in drugih pravic na nepremičninah, s katerimi gospodari. V ta namen opravlja zlasti naslednje naloge:

  • izvajanje prometa z gozdovi (nakup, prodaja, menjava, razdružitve) in neodplačnih prenosov lastništva gozdov,
  • ustanavljanje služnosti, pravic stvarnega bremena in stavbnih pravic na državnih gozdovih,
  • izdajanje soglasij za oddajanje državnih gozdov oziroma objektov v njem v najem (npr. za namene prireditev).

 

Javna prodaja/menjava stavbnih zemljišč

SiDG izvaja postopke prodaj oziroma menjav državnih gozdov, ki se jim spremeni namenska raba v stavbno zemljišče, na podlagi ene izmed naslednjih metod:

 

Javna naročila

Aktualna javna naročila za izvajalce.

Sporočila za javnost

Medijske objave družbe SiDG.

Galerija

Objave medijskih datotek družbe SiDG.

Javne dražbe GLS

Javne dražbe gozdno lesnih sortimentov.

Kontaktni podatki

Kontakt za stranke.

Pišite nam