Miha Marenče, prvi začasni vršilec dolžnosti poslovodstva družbe