• NOVO! – Zaradi močno povečanega obsega del v državnih gozdovih, ki je predvsem posledica nujnega in aktivnejšega izvajanja vseh potrebnih del, vezanih na sanacijo gozdov, poškodovanih zaradi napada podlubnikov, ter pravočasne priprave plana dela v državnih gozdovih za leto 2018, družba SiDG išče POMOČ ŠTUDENTOV IN DIJAKOV ZA DELO NA TERENU