V skladu s 15. členom drugega odstavka Uredbe o koncesiji za izkoriščanje gozdov v lasti Republike Slovenije SiDG objavlja količino in vrednost gozdnih lesnih sortimentov na kamionski cesti.

 

Leto 2018:

  • V januarju 2017 je bila količina gozdnih lesnih sortimentov 0,00 m3, iztržena povprečna cena pa 0,00 EUR/m3