V skladu s 15. členom drugega odstavka Uredbe o koncesiji za izkoriščanje gozdov v lasti Republike Slovenije SiDG objavlja količino in vrednost gozdnih lesnih sortimentov na kamionski cesti.

 

Leto 2018:

  • V januarju in februarju 2018 realizacije iz naslova koncesij za izkoriščanje gozdov v lasti Republike Slovenije ni bilo.
  • V marcu 2018 je bila količina gozdnih lesnih sortimentov 57,87 m3, iztržena povprečna cena pa 56,10 EUR/m3
  • V aprilu 2018 je bila količina gozdnih lesnih sortimentov 658,16 m3, iztržena povprečna cena pa 53,74 EUR/m3
  • V maju 2018 je bila količina gozdnih lesnih sortimentov 867,18 m3, iztržena povprečna cena pa 55,82 EUR/m3
  • V juniju 2018 je bila količina gozdnih lesnih sortimentov 737,11 m3, iztržena povprečna cena pa 47,84 EUR/m3
  • V juliju 2018 je bila količina gozdnih lesnih sortimentov 635,70 m3, iztržena povprečna cena pa 43,23 EUR/m3
  • V avgustu 2018 je bila količina gozdnih lesnih sortimentov 750,48 m3, iztržena povprečna cena pa 45,40 EUR/m3
  • V septembru 2018 je bila količina gozdnih lesnih sortimentov 522,00 m3, iztržena povprečna cena pa 46,26 EUR/m3