Informacije javnega značaja v zvezi s člani nadzornega sveta družbe Slovenski državni gozdovi d.o.o. (NS) in komisij NS - 2017

 

Vrsta zastopnika Osebno ime Višina prejemkov in bonitet / Dogovorjena višina mesečnih prejemkov Dogovorjena višina odpravnine Skupna višina neto izplačanih prejemkov v preteklem letu*
Predsednica NS - imenovana za članico 4.8.2016, za predsednico imenovana 23.3.2018 mag. Valerija Štiblar 975 € (650 € kot članica NS do 23.03.2018+243,75 € kot predsednica kadrovske komisije do 30.04.2017, +162,50 kot članica kadrovske komisije od 06.02.2018, +162,50 € kot članica revizijske komisije)   12.743,34 €
Namestnik predsednice NS - imenovan za člana 4.8.2016, za predsednika imenovan 23.3.2018 Andrej Janša 650 € (+162,50 € kot član kadrovske komisije do 30.4.2017, +243,75 € kot predsednik kadrovske komisije od 06.02.2018)   9.993,85 €
Članica NS - imenovana 4.8.2016 mag. Andreja Košir 650 € (+243,75 € kot predsednica revizijske komisje; +162,50 € kot članica komisije za pregled prodajne politike GLS 2017 do 15.05.2017)  

 

12.440,30 €

Član NS - imenovan 4.8.2016, predsednik NS do 23.3.2018 Pavel Brglez 650 € (975 € kot predsednik NS do 23.03.2018)   11.605,85 €
Član NS - imenovan 4.8.2016, namestnik predsednika NS do 23.3.2018 Ernest Miheljak 715 € (+243,75 € kot predsednik komisije za pregled prodajne politike GLS 2017 do 15.05.2017)   11.474,06 €
Predstavnik zaposlenih v NS od 17. 10. 2016 Damjan Golovrški 650 € (+162,50 € kot član kadrovske komisje do 30.4.2017)   10.288,56 €
Predstavnik zaposlenih v NS od 17. 10. 2016 Lovro Bornšek 650 € (+162,50 € kot član komisije za pregled prodajne politike GLS 2017 do 15.5.2017)   10.799,95 €
Predstavnik zaposlenih v NS od 17. 10. 2016 Boris Semenič 650 € (+162,50 € kot član kadrovske komisije od 06.02.2018)   9.348,29 €
Član Revizijske komisije NS Janez Smolič 162,50 €   2.723,50 €

Sejnina za udeležbo na seji NS znaša 200 €, udeležba na sejah komisij NS znaša 160 €, udeležba na korespodenčni seji znaša 80% siceršnje sejnine.

 

 

Informacije javnega značaja v zvezi s poslovodnim organom družbe Slovenski državni gozdovi d.o.o.

Vrsta zastopnika Osebno ime Višina prejemkov in bonitet / Dogovorjena višina mesečnih prejemkov Dogovorjena višina odpravnine Skupna višina neto izplačanih prejemkov v preteklem letu**
glavni direktor:
- trajanje mandata od 01.05.2017 do 30.04.2022
Zlatko FICKO Osnovno plačilo glavnega direktorja je določeno v višini 7.410,65 € bruto. ** 46.014,37 €
direktor za finance, računovodstvo in kontroling:
- trajanje mandata od 1.5.2017 do 30.4.2022
Dejan KAISERSBERGER Osnovno plačilo direktorja za finance, računovodstvo in kontroling je določeno v višini 6.299,06 € bruto. ** 23.641,97 €
v.d. poslovodstva družbe:
- nastop dela 30.4.2016
- potek pogodbe za določen čas 30.4.2017
Miha MARENČE Osnovno plačilo v.d. je določeno v višini 7.370,85 € bruto. *** 1.474,17 € 24.086,00 €
v.d. poslovodstva družbe:
- nastop dela 20.5.2016
- potek pogodbe za določen čas 30.4.2017
Borut MEH Osnovno plačilo v.d. je določeno v višini 6.265,22 € bruto. *** 1.253,04 € 12.362,02 €

 

* Povzetek obračuna dohodkov, izplačanih v obdobju od 1.1. do 31.12.2017 (kot dohodnina).

** Družba lahko poslovodstvo odpokliče v skladu z 268.členom ZGD-1. V primeru odpoklica poslovodstva iz razlogov iz 2., 3., in 4, alinee drugega odstavka 268. člena ZGD-1 je poslovodstvo opravičeno do odpravnine v višini 6 (šest) povprečnih mesečnih plač, izplačanih v zadnjih treh mesecih pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi, brez upoštevanja plačila spremenjljivega prejemka.

*** Izplačana odpravnina ob poteku pogodbe o zaposlitvi za določen čas, v skladu z ZDR -1.

 

Javna naročila

Aktualna javna naročila za izvajalce.

Sporočila za javnost

Medijske objave družbe SiDG.

Galerija

Objave medijskih datotek družbe SiDG.

Javne dražbe GLS

Javne dražbe gozdno lesnih sortimentov.

Kontaktni podatki

Kontakt za stranke.

Pišite nam