Informacije javnega značaja v zvezi s člani nadzornega sveta družbe Slovenski državni gozdovi d.o.o. (NS) in komisij NS - 2016

 

Vrsta zastopnika Osebno ime Višina prejemkov in bonitet / Dogovorjena višina mesečnih prejemkov Dogovorjena višina odpravnine Skupna višina neto izplačanih prejemkov v preteklem letu*
Predsednik NS - imenovan za člana NS 4.8.2016 Pavel Brglez 975 €   4.479,46 €
Namestnik predsednika NS - imenovan za člana NS 4.8.2016 Ernest Miheljak 715 €   4.069,41 €
Članica NS - imenovana 4.8.2016 mag. Andreja Košir 650 € (+243,75 € kot predsednica revizijske komisje; +162,50 € kot članica komisije za pregled prodajne politike GLS 2017))   3.667,72 €
Članica NS - imenovana 4.8.2016 mag. Valerija Štiblar 650 € (+243,75 € kot predsednica kadrovske komisje; +162,50 € kot članica revizijske komisije)   3.908,85 €
Član NS - imenovan 4.8.2016 Andrej Janša 650 € (+162,50 € kot član kadrovske komisje)   3.619,71 €
Predstavnik zaposlenih v NS od 17. 10. 2016 Damjan Golovrški 650 € (+162,50 € kot član kadrovske komisje)   2.936,11 €
Predstavnik zaposlenih v NS od 17. 10. 2016 Lovro Bornšek 650 € (+162,50 € kot član komisije za pregled prodajne politike GLS 2017)   3.160,21 €
Predstavnik zaposlenih v NS od 17. 10. 2016 Boris Semenič 650 €   2.911,99 €
Član Revizijske komisije NS Janez Smolič 162,50 €   234,54 €

* Izplačani prejemki se nanašajo na obdobje od imenovanja do 31. 12. 2016

Sejnina za udeležbo na seji NS znaša 200 €, za sodelovanje na korespodenčni seji oziroma za udeležbo na sejah komisij NS pa 160 €.

 

 

Informacije javnega značaja v zvezi s poslovodnim organom družbe Slovenski državni gozdovi d.o.o. - 2016

Vrsta zastopnika Osebno ime Višina prejemkov in bonitet / Dogovorjena višina mesečnih prejemkov Dogovorjena višina odpravnine Skupna višina neto izplačanih prejemkov v preteklem letu**
v.d. poslovodstva družbe:
- nastop dela 30.4.2016,
- potek pogodbe za določen čas 30.4.2017
Miha MARENČE Osnovno plačilo v.d. je določeno v višini 7.370,85 € bruto. *** 1.474,17 € 29.237,33 €
pooblaščenec družbe:
- nastop dela 26.5.2016,
- potek pogodbe za določen čas 3. 3. 2017,
- nastop dela 4. 3. 2017,
- potek pogodbe za določen čas 30.4.2017
Zlatko FICKO Osnovno plačilo pooblaščenca je določeno v višini 6.265,22 € bruto. * 20.943,39 €
pooblaščenec družbe:
- nastop dela 20.5.2016,
- potek pogodbe za določe čas 3. 3. 2017
Borut MEH Osnovno plačilo pooblaščenca je določeno v višini 6.265,22 EUR bruto. ***1.253,04 21.596,27 €
glavni direktor:
- trajanje mandata od 1.5.2017 do 30.4.2022
Zlatko FICKO Osnovno plačilo glavnega direktorja je določeno v višini 7.410,65 € bruto.    
direktor za finance, računovodstvo in kontroling:
- trajanje mandata od 1.5.2017 do 30.4.2022
Dejan KAISERSBERGER Osnovno plačilo direktorja za finance, računovodstvo in kontroling je določeno v višini 6.299,06 € bruto.    

* Družba lahko v.d. poslovodstva oziroma poslovnega pooblaščenca odpokliče v skladu z 268.členom ZGD-1. V tem primeru je v.d. poslovodstva oziroma pooblaščenec upravičen do odpravnine v višini 4 (štiri) kratnika plač pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi.

** Izplačani prejemki se nanašajo na obdobje od nastopa dela do 31. 12. 2016

*** Izplačana odpravnina ob poteku pogodbe o zaposlitvi za določen čas, v skladu z ZDR -1.

 

Javna naročila

Aktualna javna naročila za izvajalce.

Sporočila za javnost

Medijske objave družbe SiDG.

Galerija

Objave medijskih datotek družbe SiDG.

Javne dražbe GLS

Javne dražbe gozdno lesnih sortimentov.

Kontaktni podatki

Kontakt za stranke.

Pišite nam