OBVESTILO ZA VSE PONUDNIKE ZA VSA JAVNA NAROČILA
Obrazec "ESPD Naročnik", ki je kot del dokumentacije priložen v vsakem od ZIP paketov (glej zgoraj), si ponudnik shrani na svoj računalnik in ga uvozi preko spletne strani portala javnih naročil na povezavi http://www.enarocanje.si/_ESPD/, ga izpolni, natisne, parafira in podpiše ter priloži ponudbi, kot zahtevajo pogoji razpisa. Navodila za izpolnjevanje navedenega obrazca so dostopna na povezavi: http://www.enarocanje.si/Dokumenti/Navodila_za_uporabo_ESPD.pdf

 

OPOZORILO!
Ponudniki naj spremljajo tudi vprašanja in odgovore na portalu javnih naročil http://www.enarocanje.si/, ker so sestavni del razpisne dokumentacije. Številka objave posameznega naročila je navedena v točki 1.1 Dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila - Navodila.

.


Številka objave na Portalu javnih naročil Naslov javnega naročila Datum pošiljanja v objavo Portalu javnih naročil Rok za prejem ponudbe Razpisna dokumentacija Povezava na portal eNaročanje


Zapadla javna naročila najdete v arhivu javnih naročil.

NAJBOLJ ISKANO...

SPOROČILA ZA JAVNOST

JAVNA NAROČILA

KONTAKTNI PODATKI

GALERIJA