OBVESTILO ZA VSE PONUDNIKE ZA VSA JAVNA NAROČILA
Obrazec "ESPD Naročnik", ki je kot del dokumentacije priložen v vsakem od ZIP paketov (glej zgoraj), si ponudnik shrani na svoj računalnik in ga uvozi preko spletne strani portala javnih naročil na povezavi http://www.enarocanje.si/_ESPD/, ga izpolni, natisne, parafira in podpiše ter priloži ponudbi, kot zahtevajo pogoji razpisa. Navodila za izpolnjevanje navedenega obrazca so dostopna na povezavi: http://www.enarocanje.si/Dokumenti/Navodila_za_uporabo_ESPD.pdf

 

OPOZORILO!
Ponudniki naj spremljajo tudi vprašanja in odgovore na portalu javnih naročil http://www.enarocanje.si/, ker so sestavni del razpisne dokumentacije. Številka objave posameznega naročila je navedena v točki 1.1 Dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila - Navodila.

.

.

Trenutno ni aktualnih objav.


Zapadla javna naročila najdete v arhivu javnih naročil.


Številka objave na Portalu javnih naročil Naslov javnega naročila Datum pošiljanja v objavo Portalu javnih naročil Rok za prejem ponudbe Razpisna dokumentacija Povezava na portal eNaročanje
JN007893/2016-B01 PRE 2017 - Prevoz gozdno lesnih sortimentov iz gozdov, ki so last Republike Slovenije, za obdobje od sklenitve sporazuma do 31.12.2018 14.12.2016 18.1. 2017 do 8.00 ure
         
 

 

NAJBOLJ ISKANO...

SPOROČILA ZA JAVNOST

JAVNA NAROČILA

KONTAKTNI PODATKI

GALERIJA