Družba SiDG je zavezana k uporabi zakona, ki ureja javno naročanje.

Na tej strani lahko dostopate do dokumentacije aktualnih javnih naročil.

 

V okviru upravljanja z državnimi gozdovi družba skrbi za izvedbo vseh potrebnih in načrtovanih del, kot so:

  • gradnja in vzdrževanje gozdne infrastrukture (razen vzdrževanja gozdnih cest),
  • izvajanje sečnje in spravila lesa iz državnih gozdov,
  • prevoz gozdnih lesnih sortimentov iz državnih gozdov,
  • izvajanje gojitvenih in varstvenih del ter drugih del za zagotavljanje vseh funkcij gozdov.

Tudi izvajalce teh storitev izbira preko postopkov javnega naročanja. 

 

AKTUALNA JAVNA NAROČILA

 

ODDANA JAVNA NAROČILA

 

ARHIV JAVNIH NAROČIL

 

NAJBOLJ ISKANO...

SPOROČILA ZA JAVNOST

JAVNA NAROČILA

KONTAKTNI PODATKI

GALERIJA