Družba SiDG je zavezana k uporabi zakona, ki ureja javno naročanje. Na tej strani lahko dostopate do dokumentacije aktualnih javnih naročil.

AKTUALNA JAVNA NAROČILA

 

V okviru upravljanja z državnimi gozdovi družba skrbi za izvedbo vseh potrebnih in načrtovanih del, kot so:

  • izvajanje sečnje in spravila lesa iz državnih gozdov,
  • gradnja in vzdrževanje gozdne infrastrukture (razen vzdrževanja gozdnih cest),
  • prevoz gozdnih lesnih sortimentov iz državnih gozdov,
  • izvajanje gojitvenih in varstvenih del ter drugih del za zagotavljanje vseh funkcij gozdov.

Tudi izvajalce teh storitev SiDG izbira preko postopkov javnega naročanja. 

 

ODDANA JAVNA NAROČILA ZA POSAMEZNA DELA UPRAVLJANJA Z DRŽAVNIMI GOZDOVI

 

ARHIV JAVNIH NAROČIL

 

NAJBOLJ ISKANO...

SPOROČILA ZA JAVNOST

JAVNA NAROČILA

KONTAKTNI PODATKI

GALERIJA