Za izvajanje operativnih nalog s področja gozdarstva je družba organizirana teritorialno, tako da pokriva območje celotne Slovenije. Deluje v okviru 4 poslovnih enot:

  • Poslovna enota Kočevje,
  • Poslovna enota Ljubljana,
  • Poslovna enota Maribor in
  • Poslovna enota Postojna,

ki se nadalje delijo na operativne enote, glede na razporejenost in velikost kompleksov gozdov, s katerimi družba gospodari. Trenutno je vzpostavljenih 27 operativnih enot.

 

Sedeži poslovnih oziroma operativnih enot se nahajajo na 13 različnih lokacijah po Sloveniji, in sicer v Kočevju, kjer je tudi sedež družbe, v Brežicah, Semiču, Trzinu, Naklem, Limbušu, Šentjurju, na Ptuju, v Murski Soboti, Slovenj Gradcu, Postojni, Idriji in Tolminu.

 

Bilten SiDG s poslovnimi enotami in organizacijskimi enotami   

 

Poslovne enote

PoslovneEnote

Operativne enote

OperativneEnote

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PE Kočevje

PEKocevje

PE Ljubljana

PELjubljana

PE Maribor

PEMaribor

PE Postojna

PEPostojna

Javna naročila

Aktualna javna naročila za izvajalce.

Sporočila za javnost

Medijske objave družbe SiDG.

Galerija

Objave medijskih datotek družbe SiDG.

Javne dražbe GLS

Javne dražbe gozdno lesnih sortimentov.

Kontaktni podatki

Kontakt za stranke.

Pišite nam