Kočevje, 26. oktober 2018 – Družba Slovenski državni gozdovi, d.o.o. (SiDG) vse zainteresirane kupce poziva k sodelovanju na letošnji devetintrideseti javni dražbi za prodajo lesa iz državnih gozdov.

 

Družba Slovenski državni gozdovi, d.o.o., obvešča vso zainteresirano javnost, da na podlagi Pravil družbe Slovenski državni gozdov, d.o.o., o načinu in merilih za prodajo gozdnih lesnih sortimentov, ki jih je dne 27. 7. 2017 sprejela Vlada Republike Slovenije  kot skupščina družbe SiDG, ter njihovih sprememb in dopolnitev, objavlja poziv ponudnikom za sodelovanje na Javni dražbi za prodajo lesa iz državnih gozdov.

 

Javna dražba za prodajo hlodovine iglavcev bo potekala v sredo, 07.11.2018 s pričetkom ob 10.00 uri, v poslovnih prostorih družbe Slovenski državni gozdovi, d.o.o., na naslovu: Rožna ulica 39, 1330 Kočevje.    

                                                    

Predmet javne dražbe so gozdno lesni sortimenti:

 

SKLOP 1: Hlodovina iglavcev (smreka in jelka) v skupni izmeri 1.435,78 m3,  ki se nahaja na lokaciji-  začasno skladišče industrijska cona Lik-lega 21, 32 v PE Kočevje - začasno skladišče gozdno lesnih sortimentov (GLS); Priloga JD;

SKLOP 2: Hlodovina iglavcev (smreka in jelka) v skupni izmeri 2.799,55 m3, ki se nahaja na lokaciji-  začasno skladišče Snežnik v Kočevski Reki-lega 33, 34 v PE Kočevje - začasno skladišče gozdno lesnih sortimentov (GLS); Priloga JD;

SKLOP 3: Hlodovina iglavcev (smreka in jelka) v skupni izmeri 930,05 m3, ki se nahaja na lokaciji-  začasno skladišče Snežnik v Kočevski Reki-lega 40 v PE Kočevje - začasno skladišče gozdno lesnih sortimentov (GLS); Priloga JD;

SKLOP 4: Hlodovina iglavcev (smreka in jelka) v skupni izmeri 938,45 m3, ki se nahaja na lokaciji-  začasno skladišče Snežnik v Kočevski Reki-lega 41 v PE Kočevje - začasno skladišče gozdno lesnih sortimentov (GLS); Priloga JD;

SKLOP 5: Hlodovina iglavcev (smreka in jelka) v skupni izmeri 584,74 m3, ki se nahaja na lokaciji-  začasno skladišče Snežnik v Kočevski Reki-lega 45 v PE Kočevje - začasno skladišče gozdno lesnih sortimentov (GLS); Priloga JD;

SKLOP 6: Hlodovina iglavcev (smreka in jelka) v skupni izmeri 813,49 m3, ki se nahaja na lokaciji-  začasno skladišče Snežnik v Kočevski Reki-lega 48 v PE Kočevje - začasno skladišče gozdno lesnih sortimentov (GLS); Priloga JD;

SKLOP 7: Hlodovina iglavcev (smreka in jelka) v skupni izmeri 908,76 m3, ki se nahaja na lokaciji-  začasno skladišče Snežnik v Kočevski Reki-lega 50 v PE Kočevje - začasno skladišče gozdno lesnih sortimentov (GLS); Priloga JD;

SKLOP 8: Hlodovina iglavcev (smreka in jelka) v skupni izmeri 639,89 m3,  ki se nahaja na lokaciji-  začasno skladišče industrijska cona Lik-lega 16 v PE Kočevje - začasno skladišče gozdno lesnih sortimentov (GLS); Priloga JD;

SKLOP 9: Hlodovina iglavcev (smreka in jelka) v skupni izmeri 1.374,99 m3,  ki se nahaja na lokaciji-  začasno skladišče industrijska cona Lik-lega 1, 2, 3 v PE Kočevje - začasno skladišče gozdno lesnih sortimentov (GLS); Priloga JD;

SKLOP 10: Hlodovina iglavcev (smreka in jelka) v skupni izmeri 872,97 m3,  ki se nahaja na lokaciji-  začasno skladišče industrijska cona Lik-lega 4, 15 v PE Kočevje - začasno skladišče gozdno lesnih sortimentov (GLS); Priloga JD;

 

Razpisna dokumentacija dražbe z vsemi pogoji za sodelovanje na dražbi in informacijami o njej, je objavljena na spletnih straneh družbe Slovenski državni gozdovi d.o.o., in sicer TUKAJ.

 

Slovenski državni gozdovi, d.o.o.