Kočevje, 10. oktober 2018 – Družba Slovenski državni gozdovi, d.o.o. (SiDG) vse zainteresirane kupce poziva k sodelovanju na letošnji sedemintrideseti javni dražbi za prodajo lesa iz državnih gozdov.

 

Družba Slovenski državni gozdovi, d.o.o., obvešča vso zainteresirano javnost, da na podlagi Pravil družbe Slovenski državni gozdov, d.o.o., o načinu in merilih za prodajo gozdnih lesnih sortimentov, ki jih je dne 27. 7. 2017 sprejela Vlada Republike Slovenije  kot skupščina družbe SiDG, ter njihovih sprememb in dopolnitev, objavlja poziv ponudnikom za sodelovanje na Javni dražbi za prodajo lesa iz državnih gozdov.

 

Javna dražba za prodajo hlodovine iglavcev bo potekala v torek, 16.10.2018 s pričetkom ob 10.00 uri, v poslovnih prostorih družbe Slovenski državni gozdovi, d.o.o., na naslovu: Rožna ulica 39, 1330 Kočevje.    

                                                    

Predmet javne dražbe so gozdno lesni sortimenti:

SKLOP 1: Hlodovina iglavcev (smreka in jelka) v skupni izmeri 887,92 m3,  ki se nahaja na lokaciji-  začasno skladišče Prestranek v PE Postojna - začasno skladišče gozdno lesnih sortimentov (GLS); Priloga JD;

SKLOP 2: Hlodovina iglavcev (smreka in jelka) v skupni izmeri 724,99 m3, ki se nahaja na lokaciji-  začasno skladišče Prestranek v PE Postojna - začasno skladišče gozdno lesnih sortimentov (GLS); Priloga JD;

SKLOP 3: Hlodovina iglavcev (smreka, jelka) v skupni izmeri 508,34 m3,  ki se nahaja na lokaciji- začasno skladišče Grčarske Ravne v PE Kočevje – začasno skladišče gozdno lesnih sortimentov (GLS); Priloga JD;

SKLOP 4: Hlodovina iglavcev (smreka, jelka) v skupni izmeri 306,77 m3,  ki se nahaja na lokaciji- začasno skladišče Lovrenc na Pohorju v PE Maribor – začasno skladišče gozdno lesnih sortimentov (GLS); Priloga JD;

SKLOP 5: Hlodovina iglavcev (smreka, jelka in macesen) v skupni izmeri 247,62 m3,  ki se nahaja na lokaciji-  začasno skladišče GG Slovenj Gradec, Spodnja Vižinga 70  v PE Maribor - začasno skladišče gozdno lesnih sortimentov (GLS); Priloga JD;

SKLOP 6: Hlodovina iglavcev (smreka in jelka) v skupni izmeri 325,51 m3,  ki se nahaja na lokaciji-  začasno skladišče Rdeči breg II v PE Maribor- začasno skladišče gozdno lesnih sortimentov (GLS); Priloga JD;

SKLOP 7: Hlodovina iglavcev (smreka) v skupni izmeri 298,43 m3,  ki se nahaja na lokaciji-  začasno skladišče GG Slovenj Gradec PE Žaga Otiški Vrh v PE Maribor - začasno skladišče gozdno lesnih sortimentov (GLS); Priloga JD;

SKLOP 8: Hlodovina iglavcev (smreka, jelka, rdeči bor) v skupni izmeri 376,53 m3,  ki se nahaja na lokaciji-  začasno skladišče GG Slovenj Gradec, Spodnja Vižinga 70  v PE Maribor - začasno skladišče gozdno lesnih sortimentov (GLS); Priloga JD;

SKLOP 9: Hlodovina iglavcev (smreka in jelka) v skupni izmeri 537,23 m3,  ki se nahaja na lokaciji- začasno skladišče Janševa cesta v PE Kočevje- začasno skladišče gozdno lesnih sortimentov (GLS); Priloga JD;

 

Razpisna dokumentacija dražbe z vsemi pogoji za sodelovanje na dražbi in informacijami o njej, je objavljena na spletnih straneh družbe Slovenski državni gozdovi d.o.o., in sicer TUKAJ.

 

Slovenski državni gozdovi, d.o.o.