Kočevje, 01. oktober 2018 – Družba Slovenski državni gozdovi, d.o.o. (SiDG) vse zainteresirane kupce poziva k sodelovanju na letošnji petintrideseti javni dražbi za prodajo lesa iz državnih gozdov.

 

Družba Slovenski državni gozdovi, d.o.o., obvešča vso zainteresirano javnost, da na podlagi Pravil družbe Slovenski državni gozdov, d.o.o., o načinu in merilih za prodajo gozdnih lesnih sortimentov, ki jih je dne 27. 7. 2017 sprejela Vlada Republike Slovenije  kot skupščina družbe SiDG, ter njihovih sprememb in dopolnitev, objavlja poziv ponudnikom za sodelovanje na Javni dražbi za prodajo lesa iz državnih gozdov.

 

Javna dražba za prodajo hlodovine iglavcev bo potekala v ponedeljek, 08.10.2018 s pričetkom ob 10.00 uri, v poslovnih prostorih družbe Slovenski državni gozdovi, d.o.o., na naslovu: Rožna ulica 39, 1330 Kočevje.    

                                                    

Predmet javne dražbe so gozdno lesni sortimenti:

SKLOP 1: Hlodovina iglavcev (smreka in jelka) v skupni izmeri 1.883,41 m3,  ki se nahaja na lokaciji-  začasno skladišče  Žaga Pogorelc d.o.o.-lega 46 v PE Kočevje - začasno skladišče gozdno lesnih sortimentov (GLS); Priloga JD;

SKLOP 2: Hlodovina iglavcev (smreka in jelka) v skupni izmeri 1.002,06 m3, ki se nahaja na lokaciji-  začasno skladišče  Žaga Pogorelc d.o.o.-lega 48 in 57 v PE Kočevje - začasno skladišče gozdno lesnih sortimentov (GLS); Priloga JD;

SKLOP 3: Hlodovina iglavcev (smreka, jelka) v skupni izmeri 1.054,17 m3,  ki se nahaja na lokaciji- začasno skladišče Žaga Pogorelc d.o.o.-lega 68 v PE Kočevje – začasno skladišče gozdno lesnih sortimentov (GLS); Priloga JD;

SKLOP 4: Hlodovina iglavcev (smreka, jelka) v skupni izmeri 443,40 m3,  ki se nahaja na lokaciji- začasno skladišče Prestranek v PE Postojna – začasno skladišče gozdno lesnih sortimentov (GLS); Priloga JD;

SKLOP 5: Hlodovina iglavcev (smreka in jelka) v skupni izmeri 507,57 m3,  ki se nahaja na lokaciji-  začasno skladišče Prestranek v PE Postojna - začasno skladišče gozdno lesnih sortimentov (GLS); Priloga JD;

SKLOP 6: Hlodovina iglavcev (smreka in jelka) v skupni izmeri 428,29 m3,  ki se nahaja na lokaciji-  začasno skladišče Snežnik v Kočevski Reki-lega 44- začasno skladišče gozdno lesnih sortimentov (GLS); Priloga JD;

SKLOP 7: Hlodovina iglavcev (smreka in jelka) v skupni izmeri 678,83 m3,  ki se nahaja na lokaciji-  začasno skladišče Snežnik v Kočevski Reki-lega 46- začasno skladišče gozdno lesnih sortimentov (GLS); Priloga JD;

SKLOP 8: Hlodovina iglavcev (smreka in jelka) v skupni izmeri 658,56 m3,  ki se nahaja na lokaciji-  začasno skladišče Snežnik v Kočevski Reki-lega 47- začasno skladišče gozdno lesnih sortimentov (GLS); Priloga JD;

SKLOP 9: Hlodovina iglavcev (smreka in jelka) v skupni izmeri 559,12 m3,  ki se nahaja na lokaciji- začasno skladišče Snežnik v Kočevski Reki-lega 49- začasno skladišče gozdno lesnih sortimentov (GLS); Priloga JD;

SKLOP 10: Hlodovina iglavcev (smreka in jelka) v skupni izmeri 703,84 m3,  ki se nahaja na lokaciji-  začasno skladišče Snežnik v Kočevski Reki-lega 52- začasno skladišče gozdno lesnih sortimentov (GLS); Priloga JD;

 

Razpisna dokumentacija dražbe z vsemi pogoji za sodelovanje na dražbi in informacijami o njej, je objavljena na spletnih straneh družbe Slovenski državni gozdovi d.o.o., in sicer TUKAJ.