Kočevje, 13. september 2018 – Družba Slovenski državni gozdovi, d.o.o. (SiDG) vse zainteresirane kupce poziva k sodelovanju na letošnji triintrideseti javni dražbi za prodajo lesa iz državnih gozdov.

 

Družba Slovenski državni gozdovi, d.o.o., obvešča vso zainteresirano javnost, da na podlagi Pravil družbe Slovenski državni gozdov, d.o.o., o načinu in merilih za prodajo gozdnih lesnih sortimentov, ki jih je dne 27. 7. 2017 sprejela Vlada Republike Slovenije  kot skupščina družbe SiDG, ter njihovih sprememb in dopolnitev, objavlja poziv ponudnikom za sodelovanje na Javni dražbi za prodajo lesa iz državnih gozdov.

 

Javna dražba za prodajo hlodovine iglavcev bo potekala v četrtek, 20.09.2018 s pričetkom ob 10.00 uri, v poslovnih prostorih družbe Slovenski državni gozdovi, d.o.o., na naslovu: Rožna ulica 39, 1330 Kočevje.    

                                                    

Predmet javne dražbe so gozdno lesni sortimenti:

SKLOP 1: Hlodovina iglavcev (smreka in jelka) v skupni izmeri 787,18 m3,  ki se nahaja na lokaciji-  začasno skladišče  Prestranek v PE Postojna - začasno skladišče gozdno lesnih sortimentov (GLS); Priloga JD;

SKLOP 2: Hlodovina iglavcev (smreka in jelka) v skupni izmeri 674,60 m3, ki se nahaja na lokaciji-  začasno skladišče  Prestranek v PE Postojna - začasno skladišče gozdno lesnih sortimentov (GLS); Priloga JD;

SKLOP 3: Hlodovina iglavcev (smreka in jelka) v skupni izmeri 788,74 m3,  ki se nahaja na lokaciji-  začasno skladišče  Prestranek v PE Postojna - začasno skladišče gozdno lesnih sortimentov (GLS); Priloga JD;

SKLOP 4: Hlodovina iglavcev (smreka, jelka) v skupni izmeri 549,93 m3,  ki se nahaja na lokaciji- začasno skladišče GGE Draga v PE Kočevje – začasno skladišče gozdno lesnih sortimentov (GLS); Priloga JD;

SKLOP 5: Hlodovina iglavcev (smreka, jelka) v skupni izmeri 510,29 m3,  ki se nahaja na lokaciji- začasno skladišče GGE Grčarice v PE Kočevje – začasno skladišče gozdno lesnih sortimentov (GLS); Priloga JD;

SKLOP 6: Hlodovina iglavcev (smreka in jelka) v skupni izmeri 308,39 m3,  ki se nahaja na lokaciji-  začasno skladišče  Rupnik d.o.o. - Godovič pri Tunelu v PE Postojna - začasno skladišče gozdno lesnih sortimentov (GLS); Priloga JD.

 

Razpisna dokumentacija dražbe z vsemi pogoji za sodelovanje na dražbi in informacijami o njej, je objavljena na spletnih straneh družbe Slovenski državni gozdovi d.o.o., in sicer TUKAJ.

 

Slovenski državni gozdovi, d.o.o.