Številka objave na Portalu javnih naročil Naslov javnega naročila Datum pošiljanja v objavo Portalu javnih naročil Rok za prejem ponudbe Razpisna dokumentacija Povezava na portal eNaročanje
JN001494/2018-B01 Sečnja in spravilo lesa po vetrolomu 12.03.2018 26.03.2018 do 9. ure
JN001090/2018-B01 Sečnja in spravilo lesa po vetrolomu 22.02.2018 12.03.2018 do 9. ure
JN001008/2018-W01 Servisiranje gozdarske mehanizacije 21.02.2018 01.03.2018 do 10. ure
JN006409/2017-W01 Nadgradnja aplikacije Merilec in nakup mobilnih terminalov 30.6.2017 17.7.2017 do 10. ure
JN000349/2018-B01 Dobava gozdarske mehanizacije 19.01.2018 26.2.2018 do 10.00 ure
JN006569/2017-W01 Dobava 10 terenskih vozil s štirikolesnim pogonom 6.7.2017 25.7.2017 do 10. ure
JN008118/2017-B01 Javno naročilo za "najem storitve hibridnega oblačnega informacijskega okolja" 12.9.2017 18.10.2017 do 10. ure /
JN008352/2017-W01 Računalniška oprema 22.9.2017 10.10.2017 do 10. ure /
JN006569/2017-W01 Dobava 10 terenskih vozil s štirikolesnim pogonom 6.7.2017 25.7.2017 do 10. ure
JN006409/2017-W01 Nadgradnja aplikacije Merilec in nakup mobilnih terminalov 30.6.2017 17.7.2017 do 10. ure
JN006084/2017-W01 Poslovni najem okoljsko manj obremenjujočih vozil po sklopih 19.6.2017 4.7.2017 do 10. ure /
JN005431/2017-W01 Revizija računovodskih izkazov za leta 2017, 2018 in 2019 29.5.2017 15.6.2017 do 10. ure /
JN007893/2016-B01 PRE 2017 - Prevoz gozdno lesnih sortimentov iz gozdov, ki so last Republike Slovenije, za obdobje od sklenitve sporazuma do 31.12.2018 14.12.2016 18.1. 2017 do 8.00 ure
JN007668/2016-B01 Javno naročilo GOJ 2017 za storitve gojitvenih, varstvenih, in drugih del, ki so potrebna za zagotavljanje socialnih in ekoloških funkcij v gozdovih, ki so last Republike Slovenije 2.12.2016 6.1. 2017 ob 8.00 uri
JN007434/2016-C01 - POPRAVEK! Javno naročilo SEC 2017 za storitve sečnje in spravila lesa v gozdovih, ki so last Republike Slovenije - POPRAVEK! 16.12.2016 23.12. 2016 ob 8.00 uri  
JN007434/2016-C01 Javno naročilo SEC 2017 za storitve sečnje in spravila lesa v gozdovih, ki so last Republike Slovenije 22.11.2016 23.12. 2016 ob 8.00 uri
JN007507/2016-B01 - POPRAVEK! Javno naročilo GRA 2017 za storitve gradenj in vzdrževanja v gozdovih, ki so last Republike Slovenije - POPRAVEK! 6.12.2016    
JN007507/2016-B01 Javno naročilo GRA 2017 za storitve gradenj in vzdrževanja v gozdovih, ki so last Republike Slovenije 28.11.2016  12.12. 2016 ob 8:00 uri
JN002766/2016-W01 Dobava kladiva in ploščic za označevanje hlodovine 17.6.206  24.6. 2016 ob 9:00 /
JN002764/2016-W01 Dobava osebne varovalne opreme 17.6.2016 29.6. 2016 ob 9:00 /
JN002711/2016-W01 Računalniška oprema in oprema za slikovno obdelavo 16.6.2016 22.6. 2016 ob 9:00 /
JN002163/2016-B01 Nakup mobilnih terminalov 2.6. 2016 20.6. 2016 ob 9:00 /
V_10/2016/S Informacijski sistem za podporo upravljanja z gozdovi in gozdno lesnimi sortimenti iz gozdov, ki so v lasti Republike Slovenije - aplikacija GOZDAR 29.3. 2016 5.5. 2016 ob 8:00 /
V_09/2016/S Prevoz gozdno lesnih sortimentov iz gozdov, ki so v lasti Republike Slovenije za obdobje od sklenitve sporazuma do 31.12.2016 29.3. 2016 5.5. 2016 ob 8:00 /
V_08/2016/S Gradnja in vzdrževanje gozdne infrastrukture, razen vzdrževanja gozdnih cest, v gozdovih, ki so last Republike Slovenije« za obdobje od sklenitve sporazuma do 31.12.2016 29.3.2016 5.5. 2016 ob 8:00 /
V_07/2016/S Gojitvena in varstvena dela ter vsa druga dela, ki so potrebna za zagotavljanje socialnih in ekoloških funkcij v gozdovih, ki so last Republike Slovenije« za obdobje od sklenitve sporazuma do 31.12.2016 29.3.2016 5.5. 2016 ob 8:00 /
V_06/2016/S Sečnja in spravilo lesa v gozdovih, ki so last Republike Slovenije« za obdobje od sklenitve sporazuma do 31.12.2016 29.3.2016 5.5. 2016 ob 8:00 /

 

 

Javna naročila

Aktualna javna naročila za izvajalce.

Sporočila za javnost

Medijske objave družbe SiDG.

Galerija

Objave medijskih datotek družbe SiDG.

Javne dražbe GLS

Javne dražbe gozdno lesnih sortimentov.

Kontaktni podatki

Kontakt za stranke.

Pišite nam