Leto 2017:

  • V januarju 2017 je bila količina gozdnih lesnih sortimentov 31,18 m3, iztržena povprečna cena pa 65,31 EUR/m3.
  • V februarju 2017 je bila količina gozdnih lesnih sortimentov 25,19 m3, iztržena povprečna cena pa 31,18 EUR/m3.
  • V marcu 2017 je bila količina gozdnih lesnih sortimentov 288,16 m3, iztržena povprečna cena pa 54,48 EUR/m3.
  • V aprilu 2017 je bila količina gozdnih lesnih sortimentov 182,69 m3, iztržena povprečna cena pa 31,01 EUR/m3.