Kaj bo prineslo uresničevanje ciljev podnebne politike?

Kočevje, 18. april 2019 - Spremenjene podnebne razmere že vidno vplivajo na gozd. Višje temperature, manjše količine padavin in na splošno pogostejši ekstremni vremenski pojavi ustvarjajo vedno težje in manj predvidljive pogoje za gospodarjenje z gozdovi. Podnebne spremembe prav zaradi dolgega življenjskega cikla dreves še zlasti močno vplivajo na gozdne ekosisteme. Nujno in smiselno prilagojeno gospodarjenje z gozdovi je treba zato načrtovati dolgoročno ter pri tem upoštevati scenarije podnebnih sprememb in določiti ukrepe, s katerimi v največji možni meri zmanjšujemo negotovost prihodnjega razvoja gozdov.


Pomladimo slovenske gozdove - 2019

Ljubljana, 6. april 2019 – SiDG je skupaj s partnerji projekta na petih lokacijah po Sloveniji izvedla že drugo prostovoljsko akcijo pogozdovanja v vetrolomu poškodovanih gozdov. V Lovrencu na Pohorju je sadila tudi ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, dr. Aleksandra Pivec z ekipo, akcije pa se je udeležilo skupno več kot 670 prostovoljcev

13. javna dražba za prodajo lesa

Kočevje, 15. april 2019 – SiDG vse zainteresirane kupce poziva k sodelovanju na letošnji 13. javni dražbi za prodajo lesa iz državnih gozdov. Predmet javne dražbe je hlodovina iglavcev v skupni izmeri 520,87 kubičnih metrov. Javna dražba bo potekala v torek, 23.04.2019 s pričetkom ob 10.00 uri, v poslovnih prostorih družbe v Kočevju.

Proizvodnja lesnih sekancev v Sloveniji

Tekst: dr. Nike Krajnc, Tina Jemec, Darja Stare; Gozdarski inštitut Slovenije
Kočevje, 11. februar 2019 - Lesna goriva v Sloveniji ostajajo pomemben vir energije predvsem v gospodinjstvih. Na podeželju še vedno prevladujejo drva, v urbanih naseljih se vse bolj uveljavljajo lesni peleti, sekanci pa ostajajo ....

Akcija odstranjevanja invazivnih vrst

Nova Gorica, 15. februar 2019 - Agresivne tujerodne vrste so se močno razširile tudi v primestnem gozdu Panovec pri Novi Gorici, s katerim v imenu države upravlja SiDG. Zato sta Zavod za gozdove Slovenije (ZGS), Krajevna enota Gorica, in SiDG dopoldne organizirala prostovoljno akcijo zatiranja invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst.

Vpišite e-poštni naslov, povezan s tem uporabniškim računom. Vaše uporabniško ime bo poslano na elektronski naslov.

Pišite nam