Poziv k sodelovanju na 27. letošnji javni dražbi za prodajo lesa

Kočevje, 17. avgust 2018 – Družba Slovenski državni gozdovi, d.o.o. (SiDG) vse zainteresirane kupce poziva k sodelovanju na letošnji sedemindvajseti javni dražbi za prodajo lesa iz državnih gozdov.

Javna dražba za prodajo hlodovine iglavcev bo potekala v četrtek, 23.08.2018 s pričetkom ob 10.00 uri, predmet tokratne dražbe pa je hlodovina iglavcev v trinajstih sklopih in skupni izmeri 47.109 m3.

Javni poziv za sklenitev dolgoročnih prodajnih pogodb

Kočevje, 03. avgust 2018 – Družba Slovenski državni gozdovi, d.o.o., poziva vse strateške investitorje v lesno predelovalno industrijo, da podajo ponudbo za sklenitev pogodbe o prodaji gozdnih lesnih sortimentov.

Poziv k sodelovanju na 24. letošnji javni dražbi za prodajo lesa

Kočevje, 07. avgust 2018 – Družba Slovenski državni gozdovi, d.o.o. (SiDG) vse zainteresirane kupce poziva k sodelovanju na letošnji štiriindvajseti javni dražbi za prodajo lesa iz državnih gozdov.

Poziv k sodelovanju na 25. letošnji javni dražbi za prodajo lesa

Kočevje, 8. avgust 2018 – Družba Slovenski državni gozdovi, d.o.o. (SiDG) vse zainteresirane kupce poziva k sodelovanju na letošnji petindvajseti javni dražbi za prodajo lesa iz državnih gozdov.

Poziv k sodelovanju na 26. letošnji javni dražbi za prodajo lesa

Kočevje, 09. avgust 2018 – Družba Slovenski državni gozdovi, d.o.o. (SiDG) vse zainteresirane kupce poziva k sodelovanju na letošnji šestindvajseti javni dražbi za prodajo lesa iz državnih gozdov.

Pišite nam