Skupaj pomladimo slovenske gozdove


Kočevje, 19. februar 2019 – Žledolom, namnožitev podlubnikov in dva vetroloma. To so naravne katastrofe, ki so v zadnjih petih letih prizadele slovenske gozdove in poškodovale preko 16 milijonov m3 dreves. Poškodovanih gozdov, ki jih bo potrebno v prihodnjih letih obnoviti, se je nabralo za skoraj 33.000 hektarjev. Na okoli 1700 hektarjih velikih golih površin pa bo potrebna obnova s sadnjo sadik gozdnega drevja.

V družbi Slovenski državni gozdovi bomo zato letos drugič organizirali vseslovensko prostovoljno akcijo sadnje dreves z naslovom »Pomladimo gozdove«, ki bo potekala 6. aprila 2019 na več lokacijah po Sloveniji, posadili pa bomo preko 10.000 sadik drevesnih vrst smreke, macesna, bukve, lesnike, hruške in češnje.


Mobilni geomehanski laboratorij SiDG

Tekst: dr. Robert Robek
Kočevje, 11. februar 2019 - Gozdno gradbeništvo je ena od jedrnih gozdarskih dejavnosti, a za graditev in vzdrževanje zahtevnejših objektov zahteva posebna znanja in opremo. S podporo poslovodstva SiDG je oddelek za gozdno gradbeništvo zadolžil terensko vozilo Toyota Hilux in ga po lastnih načrtih nadgradil v mobilni geomehanski laboratorij.

11. javna dražba za prodajo lesa

Kočevje, 21. marec 2019 – SiDG vse zainteresirane kupce poziva k sodelovanju na letošnji 11. javni dražbi za prodajo lesa iz državnih gozdov. Predmet javne dražbe je hlodovina iglavcev v skupni izmeri skoraj 1.260 kubičnih metrov. Javna dražba bo potekala v torek, 26.03.2019 s pričetkom ob 10.00 uri, v poslovnih prostorih družbe v Kočevju.

Proizvodnja lesnih sekancev v Sloveniji

Tekst: dr. Nike Krajnc, Tina Jemec, Darja Stare; Gozdarski inštitut Slovenije
Kočevje, 11. februar 2019 - Lesna goriva v Sloveniji ostajajo pomemben vir energije predvsem v gospodinjstvih. Na podeželju še vedno prevladujejo drva, v urbanih naseljih se vse bolj uveljavljajo lesni peleti, sekanci pa ostajajo ....

Akcija odstranjevanja invazivnih vrst

Nova Gorica, 15. februar 2019 - Agresivne tujerodne vrste so se močno razširile tudi v primestnem gozdu Panovec pri Novi Gorici, s katerim v imenu države upravlja SiDG. Zato sta Zavod za gozdove Slovenije (ZGS), Krajevna enota Gorica, in SiDG dopoldne organizirala prostovoljno akcijo zatiranja invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst.

Pišite nam